torstai 7. huhtikuuta 2022

Veroilmoitus 2021 For Dummies: osa 4/4

Edellisissä postauksissa täytin ensimmäisentoisen ja kolmannen sivun tiedot. Nyt jatketaan sivulta neljä.

Henkilön tulovero -> Tarkista esitäytetty veroilmoitus -> Korjaa (katselu) -> Muokkaa (tee muutoksia)


4. Neljäs sivu - Muut vähennykset.  


Tässä osiossa on paljon muutoksia edelliseen vuoteen (2020) verrattuna.

Yleisimmät vähennykset kattaa työmatkakulut ja kotitalousvähennykset

(Työ)matkakulut lasketaan halvimman joukkoliikennevälineen mukaan (esim. HSL kuukausilippu). Nyt koronavuoden erikoisuutena on maskikulujen vähentäminen, jos et ole etätyöläinen. Vähennys on 2€ per työpäivä 11k ajan (1kk kesälomaa), edellyttäen, että työnantajasi ei tarjoa maskeja. 
Jos yhteenlasketut työmatkakulusi (+ maskit) ylittävät 750€ kk ne kannattaa ilmoittaa vähennyksinä. Esimerkiksi AB vyöhykkeellä matkustavan vähennys olisi vuodelta 2021 seuraavanlainen: (21pv x 2€ + 52,30€) x11kk = 1037,30€

Jos et pysty käyttämään julkista liikennettä (sitä ei ole tai työvuorosi alkaa/loppuu aikataulujen ulkopuolella) katso tarkemmat ohjeet verottajan sivulta oman auton käytöstä tehtävistä vähennyksistä. Todennäköisesti lisään aiheesta tähän postaukseen myöhemmin, kun saan puolisonkin veroilmoituksen valmiiksi.

Kotitalousvähennykset on asia, johon joudun perehtymään syvemmin seuraavassa verotuksessa, joten todennäköisesti saatte nauttia ensivuonna Veroilmoitus 2022 For Dummies -sarjasta, kun upottaudun siihen suohon.
  

Muut vähennykset sisältää koko joukon erilaisia vähennyksiä. Veronmaksukyvyn alentumisvähennykseen voi olla oikeus omien tai perheenjäsenen sairauskulujen tai esimerkiksi työttömyyden perusteella. Joissain tapauksissa sen määrään vaikuttaa koko talouden tulot ja varallisuus. Tähän ei voi antaa mitään yleispätevää ohjetta, mutta mieti tilannettasi ja pohdi, onko sinulla jokin erityinen syy, jonka perusteella olisit oikeutettu vähennykseen. 

Työasuntovähennys tulee kyseeseen silloin, jos olet työn takia joutunut vuokraamaan asunnon kaukana vakituisesta asunnosta.

Arvopaperien hoitomenoihin voi merkitä esimerkiksi pankin säilytyksessä olevien osakekirjojen kustannukset, joista ainakin minulla menee säilytyspalkkio silloin kun ne eivät ole velan panttina. Hoitomenoissa on 50€ omavastuuosuus, jonka verottaja automaattisesti vähentää. Ilmoita siis kaikki hoitomenot täysimääräisinä.

Näin sijoittajan näkökulmasta erityisen tärkeä on kohta Muut pääomatuloista tehtävät vähennykset. Klikkaamalla "Kyllä" avautuu vapaamuotoinen tekstikenttä, johon kirjaan mm. osakesijoittajien- tai vuokranantajien liittojen jäsenyydet, osallistusmismaksut sijoitustilaisuuksiin (ja mahdolliset matkakulut näihin), sijoituskirjallisuuden. Atk- ja puhelinhankinnoista, printteriparpereista, musteista, dymotarroista yms. sekä puhelin- ja nettilaskusta vähennän 1/2 maksamastani, koska näitä kaikkia käytän myös sijoitustoiminnassani. Työhuonevähennyksen teen satunnaisten sijoitustulojen hankkimisen mukaisesti. Eli vähennän kaikki sellaiset kulut jotka suoraan liittyvät sijoitustoimintaani ja joita en ole jo aikaisemmin vähentänyt esimerkiksi vuokratuloista. Kirjoitan kaikki menoni yhtenä listana ja laitan niiden yhteissumman oikeaan lokeroon. Tätäkin listaa voi myöhemmin palata muokkaamaan ja lisäämään.

Huomaa, että työhuonevähennyksen voit tehdä sekä palkka- että pääomatuloista. Kannattaa myös muistaa, että jos aviopuolisot käyttävät samaa asuntoa tulojensa hankkimiseen, kumpikin aviopuoliso voi tehdä työhuonevähennyksen. 

Jostain syystä Elatusvelvollisuus vähennys pitää myös lisätä veroilmoitukseen joka vuosi uudelleen, jos maksaa elatusmaksua alaikäisestä lapsestaan. Vähentää saa 1/8 maksetusta elatusavun määrästä, maksimi 80€.

Jos näyttää siltä, että vähennyksiä osuu verovuodelle enemmän kuin mitä pääomatulosi ovat, voit hakea alijäämähyvityksen lapsikorotusta.

Tältä sivulta lyöyyy vielä paljon lisää mahdollisia vähennyksiä, joita en kaikkia käy nyt tässä läpi. Alareunan "näytä lisää" alta kuitenkin muutama sellainen, mitä ei pidä ohittaa.

Takaisinperintävähennys on tärkeä, jos sinulta on (2021) peritty takaisin liikaa maksettua opintolainaa tai muuta etuutta, josta olet maksanut veroja jo edellisessä (2020) verotuksessa. 

Lahjoitusvähennys. Aina puhutaan siitä, kuinka Amerikassa saa vähentää hyväntekeväisyyteen lahjoitetut rahat verotuksessa, mutta niin saa Suomessakin, jos lahjoitus on tehty tieteen tai taiteen edistämiseksi. Edellytyksenä on, että lahjoitus on vähintään 850€ ja se on osoitettu julkista rahoitusta saavalle yliopistolle tai korkeakoululle tai näiden yhteydessä oleva yliopistorahastolle.

Pääomatuloista vähennettävät tappiot, joita ovat esimerkiksi säästöhenkivakuutuksen tappiot mutta myös mm. vertaislaina-alustoista aiheutuneet tappiot, kun velka on jätetty maksamatta ja velallinen todettu varattomaksi (Terkkuja vaan Groundfundingille).


Jäiköhän jotain vielä huomaamatta? Ei hätää, sillä ilmoituksen voi tallentaa keskeneräisenä ja palailla täydentämään kaikilta osin aina viimeiseen palautuspäivään saakka. Kun siirtyy seuraavalle sivulle esikatselemaan tuotostaan ja tarkastamaan tietoja, tulee samalla helposti mieleen vielä asioita, joita voisi ilmoitukseen lisätä. Keskeneräinen veroilmoitus säilyy palvelussa 2 vkon ajan viimeisestä talletuksesta.

Täyttämisen iloa :)


Veroilmoitus 2021 For Dummies: osa 3/4

Edellisissä postauksissa täytin ensimmäisen ja toisen sivun tiedot, nyt jatketaan sivulta kolme

Henkilön tulovero -> Tarkista esitäytetty veroilmoitus -> Korjaa (katselu) -> Muokkaa (tee muutoksia)


3. Kolmas sivu -  Muut tulot

Palkat, eläkkeet ja etuudet ja pitkäaikaissäästämissopimuksen perusteella saadut eläkkeet ovat tietoja, joiden pitäisi tulla veroilmoituskelle automaattisesti. Jos jotain tietoja puuttuu, lisää ne tähän. Samoin pääomatuloina maksetut eläkkeet sekä käyttökorvaukset. Itselläni ei ole näihin luokkiin liittyviä tuloja, joten en niitä myöskään kommentoi.

Seuraavana on vuokratulot, joihin liittyvät vuokrat, vastikkeet ja kulut ilmoitetaan per kohde. Jos vuokralainen vaihtuu usein, ei jokaiselle vuokralaiselle ole pakko kirjata omaa taulukkoa vaan vuokralainen kohtaan voi merkitä myös "useita". 

Vuokratulo on vuokralaisen maksaman vuokran osuus. Mahdollinen kiinteä vesimaksu tms. ei ole vuokratuloa ja sitä ei ilmoiteta, jos vuokralainen maksaa sen suoraan taloyhtiölle. Vastikkeena ilmoitetaan hoitovastike, sekä rahoitusvastike JOS se on tuloutettu taloyhtiön taseessa. Jos sinulle on epäselvää, onko pääomavastike tuloutettu vai rahastoitu, löytyy tästä tieto viimeisimmästä varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjasta. (Yhtiökokous päättää vuosittain pääomavastikkeiden rahastoinnista tai tulouttamisesta.) Jälleen, jos vuokralainen maksaa vesimaksun itse taloyhtiölle, sitä ei erikseen vähennetä. Samaan kategoriaan kiinteän vesimaksun kanssa kuuluu myös vaikkapa taloyhtiön tolppapaikan vuokra. Se ei ole sinun tuloasi, joten et tällaisia tuloina merkitse etkä luonnollisesti merkitse niitä myöskään vähennyksinä jos ne eivät sisälly vastikkeeseen.

Muina kuluina merkitään vähennyksiin kaikki sellaiset vuokraustoimintaan liittyvät kulut, jotka on kohdistettavissa tiettyyn vuokrauskohteeseen. (Jos kulu ei ole kohdistettavissa tiettyyn kohteeseen, sen voi vähentää myöhemmin muissa pääomatuloihin tehtävissä vähennyksissä, esimerkiksi vuokranantajaliiton jäsenmaksu.) 

Tässä kohtaa merkitään esimerkiksi matkat vuokrauskohteeseen, avainten teettäminen, asiakirjakulut, sähköiset allekirjoitukset, luottotietojen tarkistaminen, kaluste ja laitehankinnat, sekä remonttikulut ja esimerkiksi joululahjat vuokralaisille (olen kuullut että tällainenkin hyväntekeväisyys on jollain tapana), sekä sähkömaksut vuokralaisten välillä (pimeää kämppää kun on ikävä esitellä). Kaikki nämä kulut lasketaan yhteen ja merkitään yhtenä könttänä. Pidä itselläsi kuitenkin tarkkaa kirjanpitoa kuluista ja kuiteista siltä varalta, että verottaja kysyy sinulta näistä myöhemmin lisätietoja. 

Jos hankit vuokraamaasi asuntoon irtainta omaisuutta jonka hankintahinta ylittää 1 200 euroa, voit vähentää hinnan vuokratulosta 25 %:n vuosittaisina poistoina. Voit tehdä poiston vain, jos irtaimen omaisuuden taloudellinen käyttöaika ylittää 3 vuotta.

Vähennä hankinnat kuitenkin kerralla vuosikuluina, jos hankintahinta on alle 1 200 euroa tai hankinnan taloudellinen käyttöaika on enintään 3 vuotta.

Jotta voit vähentää matkakuluja, pidä ajopäiväkirjaa johon merkitset päivämäärät ja kellonajat, matkamittarin lukemat ja matkat kilometreinä, sekä ajon tarkoitus. Vaihtoehtoisesti ota joukkoliikennelipuista kuvakaappaukset ja kuitit talteen ja lisää niihin tieto kohteesta ja matkan tarkoituksesta.

Vuokratuloista voi vähentää ainoastaan sellaiset kulut, jotka ovat syntyneet kohteen vuokrauksen aikana tai vuokrasopimusten välillä ja niiden pitää olla ko. verovuoden aikana maksettuja kuluja. Ennen ensimmäistä vuokralaista ja viimeisen vuokralaisen jälkeen tehdyt remontit jne. sekä rahastoitu rahoitusvastike vähennetään veroilmoituksen seuraavassa kohdassa (luovutusvoitot) kun kohde myydään (ts. luovutetaan).

Onko vaikea muistaa miten rahastoitu ja tuloutettu vastike eroaa? Tuloutettu vastike on taloyhtiön tuloa, jolloin taloyhtiö maksaa siitä verot. Silloin sinä voit vähentää sen omassa verotuksessasi. Rahastoitu vastike taas lasketaan mukaan osakkeen hankitamenoihin, jolloin voit vähentää sen tulevasta myyntivoitostasi samaan tapaan, kuin vaikka osakerahastoon sijoittamasi pääoma vähennetään myyntivoitosta ennen veroja. Yhdessä taloyhtiössä voidaan käyttää molempia tapoja, sillä yhtiökokous tekee velkakohtaisesti päätöksen vastikkeiden rahastoinnista (edullisempaa taloyhtiölle, sillä se ei maksa veroja) tai tuloutuksesta (edullisempaa sijoittajalle, joka voi vähentää vastikkeen vuokratulosta). Rahoitusvastikehan saa nimensä siitä, että sillä rahoitetaan jotain kertaluontoista menoa (esim. putkiremontti) ja hoitovastikkeella taas maksetaan yhtiön juoksevia kuluja.

Luovutusvoittoihin merkitään paitsi asunto- ja kiinteistöomaisuuden myynti, myös virtuaalivaluuttojen luovutukset sekä muut luovutukset, kuten golf- ja lomaosakkeet. Erityisesti jälkimmäiset on hyvä muistaa lisätä veroilmoitukseen, sillä aikoinaan kovalla rahalla ostetuista osakkeista jää yleensä roimasti tappioita tuleville vuosille vähennettäväksi. 

Muut tulot sisältää kohdat, joihin itsensä työllistäjät ja apurahan saajat merkitsevät tulonsa. Kohtaan muut ansiotulot merkitään satunnaiset palkkiot, mitä on voinut kertyä vaikkapa e-sporttaus turnausten voitoista tai muista vastaavista, koska luonnollisesti haluat myös vähentää turnausvoiton saavuttamisen varmistamiseksi hankkimasi tehokkaan tietokoneen ja muut varusteet. 

Tänne merkitsisin myös blogini pitämisestä saamani korvaukset (jos sellaisia olisi) ja vähentäisin sitten esimerkiksi alustamaksun. Tällä hetkellä minulla on kokeilussa Google Adsense, mutta tunnustan että kävijämäärät ovat niin alhaiset, etten pääse edes ensimmäiselle askelmalle. Mainokset kuitenkin ärsyttävät koko rahan edestä ja saattaa olla, että olen ohjelmasta poistunut kun luet tätä kirjoitusta, eikä minulla ole aikeita panostaa kaupallisiin palveluihin blogini boostaamisessa muutenkaan.


Nyt on hyvä muistaa välillä tallettaa tehdyt muutokset. (Sivun alalaita -> Tallenna keskeneräisenä).

Koska veroilmoituksen täyttämistä voi jatkaa palautuspäivään asti, ei ole mitään kiirettä saada kaikkia tietoja täydennettyä kerralla vaan tässä välissä voi lämmittää saunan ja jatkaa täyttämistä huomenna.

Linkki seuraavaan osaan, Veroilmoitus 2021 For Dummies, osa 4/4

keskiviikko 6. huhtikuuta 2022

Veroilmoitus 2021 For Dummies: osa 2/4

Edellisessä postauksessa täytin ensimmäisen sivun tiedot, nyt jatketaan sivulta kaksi

Henkilön tulovero -> Tarkista esitäytetty veroilmoitus -> Korjaa (katselu) -> Muokkaa (tee muutoksia)


2. Toinen sivu - Esitäytetyt tulot ja vähennykset. 

Palkkatiedot menevät suoraan verottajalle, mutta jos jotain puuttuu, olisi tämä oikea paikka lisätä ne. (Jos tunnet houkutusta jättää jotain sivutuloja ilmoittamatta, muista että et silloin voi myöskään merkitä tähän tuloon liittyviä vähennyksiä, joiden avulla saatat nostaa tulonhankkimisvähennyksesi yli 750€ haamurajan.)

Seuraavat kohdat ovat osinkotulot, korkotulot ja ylijäämät osuuskunnista. Kaikki nämä koskevat suomalaisia yrityksiä joten ainakin itselläni tiedot on täytetty automaattisesti.

Jos olet vuoden aikana myynyt (eli luovuttanut) osakkeita, ne ilmoitetaan arvopapereiden myyntivoittoina. Huomaa että myös myyntitappioiden ilmoittaminen löytyy otsikon Arvopaperien myyntivoitot alta. Maaginen yhteissumma on 1000€, eli jos olet myynyt rahastoja ja osakkeita yhteensä yli 999,99€ arvosta, pitää kaikki luovutukset ilmoittaa.

Koska luovutetun osakkeen lajina voi tässä kohtaa valita 51 - Perusosake (ulkomaalainen) olen täyttänyt kaikki listattujen osakkeitteni kaupat tähän, olivatpa ne sitten ulkomaisia tai kotimaisia. Suomalaisten osakkeiden luovutustiedot vaativat lähinnä vain tarkistamisen, mutta jos sinulla on osakkeita ulkomaalaisten palveluntarjojien tileillä (Degiro, e-Toro yms.) pitää tiedot itse lisätä.

Omat ulkomaiset osakkeeni ovat Degiron tilillä eivätkä tiedot siirry automaattisesti verottajalle. Verotietoja varten noudan raportin valikosta Aktiviteeti -> Raportit -> Vuositiliote 2021 (lataa). Valitettavasti rapsa on pdf muodossa, joten sitä ei voi sellaisenaan jatkokäsitellä esimerkiksi excelissä (Adoben convertterista maksaneet voivat vaihtaa tiedostomuotoa). 

Degiron raportissa on kohta Realisoidut voitot / tappiot ja kaupankäyntipalkkiot arvopapereittain. Jos rivin saldona on 0, on kyse ostosta ja jos saldo on + tai - merkkinen, kyse on myynnistä. Tässä raportissa ei kuitenkaan näy määriä, päivämääriä tai hankintahintoja, joten veroilmoitusta varten pitää tiedot joko ladata Degirosta Tiliote -sivulta (koko vuoden tiedot exceliin) tai mennä copy+paste tekniikalla läpi Transaktiot sivua. Katsotaan ensin tätä tapaa.

Koska verottaja vaatii myös ostopäivät ja summat, valitsen näkymäksi Transaktiot, venytän päivämäärät riittävän suurelle välille ja kirjoitan osakkeen nimestä alun. FIFO perjaatteen mukaisesti, alan täyttämään myyntitietoja vuoden ensimmäisestä myynnistä eteenpäin ja lisään ostot vanhimmasta transaktiosta eteenpäin kunnes määrät täsmäävät.

Jos kauppoja on enemmän kuin muutama, kannattaa ladata koko lista csv:nä ja avata se excelissä tai numbersissa jatkokäsittelyä varten. Valitsen siis Tiliote -sivulla koko historian aikojen alusta 31.12.2021 asti ja laataan csv:n. Avaan tiedoston numbersissa (koska olen MacBook käyttäjä). Muutan pisteet pilkuiksi, jotta voin muokata lukujen näyttömuodon tekstistä numeroiksi (replace all). Luon koko sivusta Pivot taulukon, jossa on rivit: Tuote ja Päiväys ja arvot: Quantity (sum) Value (sum) ja Transaction and/or third (sum)

Nyt minulla on edessäni taulukko, jossa kaikki miinusmerkkiset osakkeiden määrät ovat myyntejä ja plusmerkkiset ostoja. Tästä näitä voi näppärästi täydentää veroilmoitukseen luku kerrallaan.Ulkomaalta saadut osingot ja niistä maksetut verot täytetään kohdassa Ulkomaantulot avaamalla Erittely ja lisätään tiedot aikaisemmin ladatulta Degiron vuosiraportilta. Koska saan osinkotuloja kaikista niistä pörsseistä, joissa käyn Degiron kanssa kauppaa, voin lisätä ko. pörssin avausmaksun (2,5€) maksetun osingon kohdalle kertaalleen per pörssi. Pörssien avausmaksut voisin ilmoittaa myös sivulla 4 (Muut pääomatuloista tehtävät vähennykset).

Degiron sivulla voi täyttää ilmoituksen lähdeveroa varten, jonka jälkeen kansainvälisen sopimuksen mukainen lähdevero peritään automaattisesti. Verottajan sivulta löytyy maakohtaisten lähdeverojen määrät. Kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi sinun pitää ilmoittaa perityn veron määrä, jonka jälkeen hyvitysmenetelmässä Suomi verottaa ulkomaisen pääomatulon meidän pääomatuloveroprosenttimme mukaan (30/34%), mutta vähentää eli hyvittää sen veron, jonka olet jo maksanut toisessa valtiossa. Jos veroa on peritty alunperin yli sovitun prosentin (tyypillisesti 15%) pitää takaisinmaksua hakea verottaneesta maasta.

Kaikkien luovutusten osalta muista hankintameno-olettama, jota voit käyttää todellisten hankintamenojen sijaan. Hankintameno-olettama on 40% myyntihinnasta, kun olet omistanut sijoituksesi yli 10v tai 20% jos olet omistanut sen alle 10v. Tämä tarkoittaa, että sijoituksen arvon noustua yli 150% tai 400% (2,5 tai 5 kertaiseksi) kannattaa käyttää hankintameno-olettamaa.

Vähennykset:

Seuraava kohta, johon täytyy lisätä tietoja on tulonhankkimismenot. Tulonhankkimisvähennystä lasketaan sinulle automaattisesti 750€ (jos olet saanut palkkatuloja yli 750€ verovuoden aikana). Jos tulonhankkimismenosi ylittävät 750€ pitää ne itse merkitä veroilmoitukseen.

Palkkatulojen hankkimismenoihin kannattaa laittaa kaikki ammattiin liittyvät käydyt kurssit ja ostetut kirjat (koulutusmenot). Mahdolliset työvaatteet ja työvälineet. Etätyöläinen ilmoittaa tässä myös internetkulut, jos työskentelet kotoa eikä työnantaja maksa nettiliittymääsi (muut kulut) ja vuoden aikana työkäyttöön ostetut atk -laitteet. Työhuonevähennystäkään ei pidä unohtaa. Jos olet koronavuonna maksanut itse lähityössä tarvitsemasi maskit, voit lisätä niiden kulut palkkatulojen hankkimismenoina.

Pääomatulojen hankkimisen vähennyksiä ei merkitä vielä tässä kohtaa!

Velkojen korkotiedot tulevat pankista automaattisesti, mutta kannattaa tarkistaa, että velan käyttötarkoitus on rekisteröitynyt oikein. Itselläni on velkaa sijoitusasuntoja varten, eli tulonhankkimisvelkaa, mutta uusi laina tuppaa näkymään veroilmoituksessa aina asuntovelkana tai muuna velkana, ennenkuin käyn sen korjaamassa.


Nyt on hyvä muistaa välillä tallettaa tehdyt muutokset. (Sivun alalaita -> Tallenna keskeneräisenä).

Koska veroilmoituksen täyttämistä voi jatkaa palautuspäivään asti, ei ole mitään kiirettä saada kaikkia tietoja täydennettyä kerralla vaan tässä välissä voi rauhassa lähteä ulos lenkille ja jatkaa vaikka huomenna.

Linkki seuraavaan osaan, Veroilmoitus 2021 For Dummies, osa 3/4


Veroilmoitus 2021 For Dummies, osa 1/4

Viimevuotinen (2020) ohjeeni ei enää pidä monelta osin paikkaansa, koska OmaVeron sivulla on tehty paljon muutoksia. Ehdoton parannus kuitenkin on, että eri osioiden alle on tullut infolaatioita, joista löytyy tarkempi ohjeistus kyseiseen kohtaan. Valitettavasti ohjeet ovat edelleen hyvin ylimalkaiset ja siksi ainakin itse joudun keräämään tietoa monesta lähteestä. Tämä ohje (veroilmoitus 2021 for dummies) on koonti niistä asioista, joita itse olen tänä vuonna joutunut huomioimaan veroilmoitusta täydentäessäni. Mennään siis asiaan sivu kerrallaan:

Henkilön tulovero -> Tarkista esitäytetty veroilmoitus -> Korjaa (katselu) -> Muokkaa (tee muutoksia)

1. Ensimmäinen sivu: Taustatiedot/Perustiedot. 

Asiakastietosivu on yksinkertainen ja vaatii ainoastaan tarkistuksen. Huomioi, että näissä tiedoissa tulee olla huollettavien lasten lukumäärä joka ei jostain syystä tule aina automaattisesti.

Huomioi myös invaliditeettivähennys, jos sinulla on jokin vamma tai krooninen sairaus. Älä oleta että lääkärisi on kertonut, jos olet oikeutettu invalidivähennykseen. Jos invaliditeettivähennys ei ole sinulle tuttu, mutta kärsit pitkäaikaissairaudesta tai ruumiinvammasta, kannattaa lukea THL:n ohje. Vähennyksen voi hakea myös usealta vuodelta jälkikäteen, mutta tarvitset B-todistuksen lääkäriltä, jonka toimitat verottajalle, jonka jälkeen tieto tulee aina automaattisesti veroilmoitukselle. Vuonna 2021 invalidivähennys on valtionverotuksessa enintään 115 euroa ja kunnallisverotuksessa enintään 440 euroa. Jos invaliditeettiprosenttisi on esim 40% (T1D ilman lisäsairauksia, leikkaushoitoa vaatinut IBD-sairaus jne.) vähennys tarkoittaa n. 50€ säästöä vuosittain.

Varallisuusosio vaatii jo tarkempaa paneutumista. Esitäytettyyn veroilmoitukseen tulevat näkyviin ainoastaan eri toimijoiden (lähinnä suomalaisten) verottajalle ilmoittamat tiedot, joten ulkomailla oleva omaisuus pitää ilmoittaa joka kerta uudelleen.

Käytännössä kaikki sellainen veronalainen omaisuus, jota tiedoista ei valmiina löydy, merkitään kohtaan Lisäykset ja muutokset varallisuuteen. Koska verottajaa ei kiinnosta tässä kohtaa yksittäisten osakkeiden määrä, lisään kaikki puuttuvat osakkeeni yhtenä listana ja laitan määrä kohtaan niiden yhteenlasketun lukumäärän. Lisään kaiken esitiedoista puuttuvan varallisuuteni lajeittain samaan tapaan. Klikkaa auki "Lisää uusi varallisuustieto"

Jos sinulla on Vahvistettuja tappiota edellisiltä vuosilta, vähentää verottaja ne ystävällisesti tämän tai tulevien vuosien voitoista. Tämä on siis lähinnä "kiva tietää" tässä kohtaa, kun edellisen vuoden myynteihin ei pääse enää vaikuttamaan.


Tässä kohtaa on hyvä muistaa välillä tallettaa tehdyt muutokset. (Sivun alalaita -> Tallenna keskeneräisenä).

Koska veroilmoituksen täyttämistä voi jatkaa palautuspäivään asti, ei ole mitään kiirettä saada kaikkia tietoja täydennettyä kerralla vaan tässä välissä voi rauhassa keittää kupin kahvia ja katsoa Netflixiä ja jatkaa vaikka huomenna.

Linkki seuraavaan osaan, Veroilmoitus 2021 For Dummies, osa 2/4